Młodzi publikują

  • 13 listopada 2016

30 października br. ukazało się pierwsze wydanie „Krzyża Luborzyckiego”, który po kilkuletniej przerwie powrócił do rąk parafian w odświeżonej wersji.

Wolontariusze ŚDM zainspirowani zapałem włoskiej młodzieży, która gościła w naszej parafii w lipcu podczas międzynarodowych dni młodych, podjęli się trudu wskrzeszenia tradycji luborzyckiego periodyku. Pomysłodawcą stał się ks. Mieszko Ćwiertnia, który zaszczepił w młodzieży ideę odbudowy dawnej redakcji. Od września br. trwały przygotowania do wydania czasopisma. Na serii spotkań dyskutowano o formie gazety, celach, jakie ma stawiać przed sobą redakcja oraz wymiarze artykułów, tak, aby „Krzyż Luborzycki” nie stał się jedynie informatorem intencji mszalnych, ale aktywnie wpływał na duchową kondycje lokalnej wspólnoty. Ustaliwszy najważniejsze kwestie, dziesięcioosobowy skład zabrał się do pracy nad listopadowym wydaniem. Biorąc udział w kościelnych wydarzeniach oraz obserwując parafialne życie, młodzi dziennikarze poszukiwali inspiracji, aby lepiej rozumieć potrzeby wspólnoty, co stało się niezbędne w przygotowaniu tekstów do miesięcznika.

Mimo kilku przeciwności, udało się wydać gazetę w ostatnią niedzielę października. Zainteresowanie czasopismem przerosło wszelkie oczekiwania. Nakład 300 sztuk rozszedł się błyskawicznie, przez co nie każdy z chętnych miał okazję do nabycia pierwszego wydania.

Tak duża popularność debiutanckiego wydania sprawiła, że redakcja postanowiła rozbudować swoją ofertę, o czym będzie można się przekonać już za dwa tygodnie (27 XI). Do współpracy zaproszono wielu wybitnych parafian, którzy podzielą się swoimi przemyśleniami na łamach „Krzyża Luborzyckiego”. Zdecydowano również zwiększyć liczbę stron i nakład, tak aby większa liczba osób mogła nabyć adwentowe wydanie.

W tym miejscu redakcja pragnie serdecznie podziękować parafianom za otwartość i gorące przyjęcie, a ponadto serdecznie zaprasza do współpracy wszystkich chętnych, młodych i dorosłych, tak by „Krzyż Luborzycki” stał się spoiwem łączącym wiernych we wspólnocie lokalnej świątyni.

Maciej Rodak