REGULAMIN KONKURSU „NAJPIĘKNIEJSZE ZIELE Z LUBORZYCY”

 • 4 sierpnia 2018
 1. 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie pt.

„Najpiękniejsze ziele z Luborzycy”  zwanym dalej Konkursem.

 1. 2. Organizatorem Konkursu jest Koło Gospodyń Wiejskich z Luborzycy oraz Parafia Podwyższenia Krzyża  Świętego w Luborzycy.
 2. Konkurs adresowany jest do mieszkańców i gości gminy Kocmyrzów- Luborzyca, a jego celem jest:
 • – popularyzacja wiedzy o tradycji komponowania bukietów z ziół i kwiatów (Święto Matki Boskiej Zielnej),
 • – propagowanie wiedzy o ziołach i kwiatach w otaczającym środowisku, postaw proekologicznych, troski o naturę i środowisko,
 • – ochrona wartości regionalnego dziedzictwa kulturowego, a także integracja mieszkańców.
 1. 4. Przedmiotem Konkursu jest stworzenie bukietu na Święto Matki Bożej Zielnej (15 sierpnia).
 2. 5. Bukiety mają zawierać wyłącznie rośliny pochodzące z lasów, łąk i ogrodów ze szczególnym uwzględnieniem ziół (np. mięta, ruta, dziewanna, lebiodka, krwawnik, hyzop, czarnuszka, cząber, rozmaryn i in.) oraz kwiatów polnych i ogrodowych, a także gałązki np. jarzębiny, leszczyny, mirtu lub jabłko nabite na patyczek Nie określa się wielkości bukietów. Wszelkie ozdoby, wiązania, czy dodatki powinny  mieć charakter ekologiczny.
 3. 6. Głównym kryterium oceny jest skład i ilość wykorzystanych ziół i kwiatów oraz estetyka i technika ułożenia bukietu.
 4. 7. W konkursie zostanie wyróżnionych pięć bukietów. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez Koło Gospodyń Wiejskich w Luborzycy oraz Stowarzyszenie Kreatywnych Seniorów „Jesienny liść”.
 5. 8. Ponadto wszyscy uczestnicy Konkursu i osoby im towarzyszące zostaną nagrodzone przez Organizatora słodkim upominkiem.
 6. 9. Przebieg Konkursu:
 • – Chętni do udziału w Konkursie wraz z samodzielnie wykonanymi bukietami 15 sierpnia przed sumą (godz. 1100) odbiorą od organizatorów numerek konkursowy (przy dzwonnicy).
 • – Po Mszy Św. wszyscy uczestnicy Konkursu ustawią się po obu stronach chodnika od dzwonnicy w kierunku kościoła.
 • – Komisja oceni bukiety i od razu zostaną podane wyniki.
 1. 10. Od decyzji Komisji nie przysługuje jakiekolwiek odwołanie.
 2. 11. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu.
 3. 12. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.

rosliny