Róże Żywego Różańca w Parafii

  • 8 czerwca 2018

„Modlitwa różańcowa jest modlitwą człowieka za człowieka, jest modlitwą ludzkiej solidarności, modlitwą wspólną odkupionych, która odbija w sobie ducha i intencje pierwszej z odkupionych, Maryi, Matki i obrazu Kościoła, jest modlitwą za wszystkich ludzi świata i historii, żywych i umarłych, powołanych do tworzenia wraz z nami Ciała Chrystusa i do stania się wraz z Nim współdziedzicami chwały Ojca.“

św. Jan Paweł II

Róże Żywego Różańca są wspólnotą modlitewną założoną przez Pauline-Marie Jaricot w XIX wieku. Jej celem jest wspólne odmawianie całego różańca podzielonego na 20-stu członków każdej róży. Każda osoba z róży codziennie przez miesiąc rozważa jedną tajemnicę różańcową odmawiając jeden dziesiątek różańca. Razem 20 osób odmawia jeden cały różaniec dziennie. Wszystkich członków róży dotyczy taka sama zasługa jakby odmówili cały różaniec.

Nie odmówienie tajemnicy nie oznacza grzechu, a utratę zasługi. W naszej parafii funkcjonuje 6 róż różańcowych. Każda Róża ma swojego patrona i zelatora. Ich opiekunem duchowym jest
ks. Krzysztof Piechowicz. Zmiana odmawianych tajemnic różańcowych odbywa się w 2-gą sobotę danego miesiąca. Wtedy też spotykamy się na wspólnej modlitwie różańcowej w kościele
parafialnym, w Luborzycy o godz. 17.30. Następnie o godz. 18.00 sprawowana jest Msza Święta, w czasie której wygłaszane jest kazanie dotyczące tajemnic różańcowych. Po Mszy Świętej spotykamy się na plebanii w celu omówienia bieżących spraw naszej wspólnoty. Jeżeli osoba z danej róży nie będzie mogła przyjść na spotkanie w sobotę, to może wymienić tajemnicę różańcową w niedzielę po 2-ej sobocie miesiąca w kaplicach lub indywidualnie z zelatorem lub zelatorką. Zapraszamy do włączenia się we wspólną modlitwę różańcową Róż Różańcowych.

Chętnych prosimy o kontakt z ks. Krzysztofem, albo z zelatorem, lub z zelatorką danej róży.

Osoby, które należą do Żywego Różańca mogą dostąpić odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami 8 razy w roku, w następujące dni:

  • Dzień przyjęcia do Żywego Różańca,
  • Święto Ofiarowania Pańskiego (2 lutego),
  • Uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie (25 marca),
  • Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego,
  • Uroczystość Wniebowzięcia Matki Bożej (15 sierpnia),
  • Święto Królowej Różańca Świętego (7 października),
  • oraz Niepokalanego Poczęcia Maryi (8 grudnia),
  • Boże Narodzenie (25 grudnia).

Róże Różańcowe w Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Luborzycy:

 

Lp Róża Męska Zelator Telefon
1 Św. Józef Adam Przewoźnik (Łuczyce) 606-909-687

 

Lp Róża Żeńska Zelator Telefon
1 Matka Boża Różańcowa ………… (Łuczyce) …………
2 Matka Boża Nieustającej Pomocy Krystyna Banasiak (Łuczyce) 605-254-628
3 Św. Anna Elżbieta Kasprzyk (Łuczyce) (12)-387-18-79
4 Św. Jadwiga Królowa Maria Marzec (Kocmyrzów) (12)-387-12-05
5 Św. Rita Barbara Gołdyn (Goszyce) (12)-387-16-75

 

Opiekun duchowy:               ks. Krzysztof Piechowicz                 tel. 514-440-522

rozaniec