Wizytacja kanoniczna biskupa Janusza Mastalskiego

  • 1 kwietnia 2019

Wczoraj zakończyła się dwudniowa wizytacja, w ramach której biskup pomocniczy kurii krakowskiej – ks. bp Janusz Mastalski odwiedził kościół, kaplice, udzielił sakramentu bierzmowania i spotkał się z wiernymi reprezentującymi grupy parafialne.

1

Wizytacja biskupia rozpoczęła się w sobotę – 30 marca. Tego dnia biskup Janusz Mastalski spotkał się z przedstawicielami grup parafialnych. Spotkanie odbyło się w głównej sali Domu Kolpinga; rozpoczęło się o godzinie 16 i trwało ponad godzinę. Podczas tego zebrania wizytator miał okazję porozmawiać z wiernymi, którzy w aktywny sposób uczestniczą w życiu parafii, poznać ich zdanie na temat funkcjonowania wspólnoty i odpowiedzieć na pytania. Głos zabrali przedstawiciele: Rady Parafialnej, Grupy Modlitewnej, Koła Charytatywnego, Róż Różańcowych, Formacji Rodzin, Koła Biblijnego, Redakcji „Krzyża Luborzyckiego”, Grupy Apostolskiej oraz Służby Liturgicznej.

2

Następnie o godzinie 18:00 w kościele parafialnym odbyła się uroczysta msza święta podczas której bp. Mastalski udzielił bierzmowania 81 młodym parafianom. W homilii skierował do nich słowa, w których – na podstawie przypowieści o Synu Marnotrawnym – przestrzegł przed lekkomyślnym wkraczaniem w dorosłość, przypominając, że w każdej chwili mogą zwrócić się w modlitwie do Jezusa o pomoc w dokonaniu dobrego wyboru.

3

Wczoraj – w ostatnim dniu wizytacji – bp Mastalski głosił Słowo Boże w kościele i kaplicach. Podczas ostatniej niedzielnej mszy świętej, przedstawiciele grup parafialnych – pan Robert Prusak i pani Elżbieta Niedzielska-Baran podziękowali wizytatorowi za wygłoszone w homilii słowa oraz aktywny udział spotkaniach z wiernymi.

4

Pobyt biskupa w kościele wieńczy wielodniowy proces wizytacji kanoniczej, która – zgodnie z obowiązującymi zasadami – odbywa się raz na pięć lat. Przeglądowi podlegają wszystkie dziedziny życia religijnego, apostolskiego i administracyjnego, w związku z czym poza wizytą przedstawiciela kurii, parafia podlega wizytacji katechetycznej oraz gospodarczej. Wizyty te nawiązują do tradycji apostolskich odwiedzin pierwszych gmin chrześcijańskich.

5