REGULAMIN KONKURSU  „NAJPIĘKNIEJSZE ZIELE Z LUBORZYCY”

 • 6 sierpnia 2019
 1. 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie pt. „Najpiękniejsze ziele z Luborzycy” zwanym dalej Konkursem.
 2. 2. Organizatorem Konkursu jest Koło Gospodyń Wiejskich z Luborzycy oraz Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Luborzycy.
 3. 3. Konkurs adresowany jest do mieszkańców i gości gminy Kocmyrzów- Luborzyca, a jego celem jest:
  • – popularyzacja wiedzy o tradycji komponowania bukietów z ziół i kwiatów (Święto Matki Boskiej Zielnej),
  • – propagowanie wiedzy o ziołach i kwiatach w otaczającym środowisku, postaw proekologicznych, troski o naturę i środowisko,
  • – ochrona wartości regionalnego dziedzictwa kulturowego, a także integracja mieszkańców.
 4. 4. Przedmiotem Konkursu jest stworzenie bukietu na Święto Matki Bożej Zielnej (15 sierpnia).
 5. 5. Bukiety mają zawierać wyłącznie rośliny pochodzące z lasów, łąk i ogrodów ze szczególnym uwzględnieniem ziół (np. mięta, ruta, dziewanna, lebiodka, krwawnik, hyzop, czarnuszka, cząber, rozmaryn i in.) oraz kwiatów polnych i ogrodowych, a także gałązki np. jarzębiny, leszczyny, mirtu lub jabłko nabite na patyczek Nie określa się wielkości bukietów. Wszelkie ozdoby, wiązania, czy dodatki powinny mieć charakter ekologiczny.
 6. 6. Głównym kryterium oceny jest skład i ilość wykorzystanych ziół i kwiatów oraz estetyka i technika ułożenia bukietu.
 7. 7. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach:
  A- dorośli oraz B- dzieci i młodzież do lat 15.
 8. 8. W konkursie zostanie wyróżnionych co najmniej pięć bukietów w każdej kategorii. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez Samorząd Gminy oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Luborzycy Ponadto wszyscy uczestnicy Konkursu i osoby im towarzyszące zostaną nagrodzone przez Organizatora słodkim upominkiem.
 9. 9. Przebieg Konkursu:
  • – Chętni do udziału w Konkursie wraz z samodzielnie wykonanymi bukietami 15 sierpnia przed sumą (godz. 11:00) odbiorą od organizatorów numerek konkursowy (przy dzwonnicy).
  • – Po Mszy Św. wszyscy uczestnicy Konkursu ustawią się po obu stronach chodnika od dzwonnicy w kierunku kościoła.

   A- Dorośli po lewej stronie chodnika (patrząc od dzwonnicy)

   B- Dzieci i młodzież po prawej stronie (patrząc od dzwonnicy)

  • – Komisja oceni bukiety i od razu zostaną podane wyniki.
 10. 10. Od decyzji Komisji nie przysługuje jakiekolwiek odwołanie.
 11. 11. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu.
 12. 12. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.

Regulamin konkursu [PDF]