Prace konserwatorskie w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Luborzycy

  • 18 listopada 2019

Od kilku lat systematycznie prowadzane są prace konserwatorskie w obiektach zabytkowych na terenie parafii. Dotyczy to kościoła parafialnego z XV w. i kaplicy drewnianej z XVII w. znajdującej się w Wilkowie.

W 2019 roku kontynuowano prace przy kościele:

  • – Dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wykonano prace remontowo-konserwatorskie murów kościoła oraz wzmocnienie i izolacja fundamentów /prezbiterium kościoła/
  • – Dofinansowanie przez Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie pozwoliło na kontynuowanie prac przy kościele:
    • 1. wykonanie izolacji przeciwwilgociowej oraz remont konserwatorski murów kościoła w partii fundamentów i cokołu /ściana południowa i zachodnia kruchty/
    • 2. prace remontowo-konserwatorskie przy wątkach ceglanych oraz kamiennym detalu architektonicznym /elewacja zakrystii kościoła/
  • – Dzięki dotacji uzyskanej od Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie przeprowadzono prace obejmujące konserwację wyposażenia kaplicy w Wilkowie: relikt XVI – wiecznego tryptyku z przedstawieniami św. Stanisława BM, św. Jana Chrzciciela, św. Katarzyny i św. Doroty oraz relikt XVII – wiecznego ołtarza z przedstawieniami św. Jana Chrzciciela i św. Tomasza Ap.