APELUJEMY O POZOSTANIE W DOMACH

  • 14 marca 2020

Zachęcamy, aby niedzielną Eucharystię przeżyć za pośrednictwem mediów (lista transmisji załączona w poprzednim poście).

Księża odprawią msze święte według ustalonych intencji, jednak przy zachowaniu rygoru wyrażonego w rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Dlatego prosimy o POZOSTANIE W DOMACH. Zaznaczamy, że we wskazanych liturgiach dopuszcza się udział TYLKO TYCH wiernych, którzy zamówili daną intencję wraz z najbliższą rodziną.

‼️ APELUJEMY O POZOSTANIE W DOMACH ‼️

Przypominamy o różnych formach indywidualnej pobożności, które w dniach wielkiego postu pozwolą rozwinąć się duchowo bez narażania zdrowia swojego i innych m.in. indywidualna lektura Pisma Świętego i modlitwa w domu.

W związku z ograniczeniami ustawowymi nie ulega ograniczeniu posługa kapłańska, także udzielania wiatyku – z Komunią i namaszczeniem chorych. W sytuacji zagrożenia życia, jeżeli chory bądź rodzina wyrażają taką chęć, nasi duszpasterze odpowiedzą na takie zgłoszenie.

PROSIMY O PRZEKAZANIE KOMUNIKATU DALEJ, ZWŁASZCZA TYM, KTÓRZY NIE MAJĄ DOSTĘPU DO MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH (STARSZYM I SAMOTNYM)

Zachęcamy, zwłaszcza osoby starsze i z objawami infekcji, do pozostania w domach i przeżycia niedzielnej Eucharystii za pośrednictwem mediów. Na załączonej grafice wybrane msze św. transmitowane w mediach i w Internecie.

transmisje