Nowe zalecenia w związku z pandemią koronawirusa

  • 25 marca 2020

‼️UWAGA‼️

W związku z nowymi rozporządzeniami państwowych organów INFORMUJEMY, co następuje:

1. We Mszy św. nie może uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób (nie licząc osób sprawujących posługę). Prosimy o zastosowanie się do powyższego komunikatu i POZOSTANIE W DOMACH!

2. Działanie kancelarii parafialnej dla przypadków innych niż
– pogrzeb
– wezwanie do umierającego
ZAWIESZONE aż do odwołania!
Dla dwóch powyższych przypadków działanie kancelarii bez zmian. Przy wezwaniu do umierającego duszpasterze dostępni są o każdej porze dnia i nocy.

3. Ze względu na zalecenia Ministerstwa Zdrowia co do działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się choroby, najbliższy SOBOTNI WYJAZD DO CHORYCH jest ODWOŁANY.

4. Prosimy o przekazanie komunikatu tym, którzy nie mają dostępu do Internetu, zwłaszcza starszym i samotnym.

5. Pamiętajmy w tych dniach o odpowiedzialności za siebie i innych. Nie narażajmy zdrowia swojego, rodzin oraz osób trzecich.

6. Zachęcamy do śledzenia strony internetowej parafii oraz niniejszego profilu. O kolejnych postanowieniach będziemy informować na bieżąco.