Grupa Modlitewna

W naszej Parafii działa Wspólnota Modlitewna, której patronem jest sługa Boży o. Cherubin Kozik. To On – nasz patron zgromadził nas wokół siebie, abyśmy spotykali się zgodnie ze słowami Chrystusa: „tam gdzie dwaj albo trzej zgromadzeni są w imię moje, tam ja jestem pośród nich”. Nasza wspólnota jest rzeczywistym dowodem, że świeci są żywi i obecni w Kościele Chrystusa. O świętych nie mówi się jak o ludziach przeszłości, zamkniętych w ramy historii. Święci nieustannie żyją i u Miłosiernego Ojca w niebie wypraszają dla nas wiele łask.

O.Cherubin Kozik, urodzony w Luborzycy w roku 1906, to zakonnik Zakonu OO Kamedułów, który za wierność Bogu w swoich modlitwach i postach został zamordowany przez hitlerowców 10 sierpnia 1942 r. Jest jednym z 122 Sług Bożych wobec których 17 września 2003 roku rozpoczął się proces beatyfikacyjny drugiej grupy męczenników z okresu II wojny światowej.

Czym jest nasze Bractwo Modlitewne?

To wspólnota serc zaangażowanych w modlitwę w zgłaszanych intencjach np o zdrowie, nawrócenie, udaną operacje, o wyprostowanie zawiłych spraw życiowych, o błogosławieństwo Boże w różnych sytuacjach … Spotykamy się zawsze w pierwszą niedzielę po sumie na krótka katechezę i aby poznać cel modlitwy miesiąca. Nie ma zapisów, tu można przyjść z własnej woli.

Mamy świadomość, że wszystko co trwałe w życiu człowieka buduje się w zażyłych kontaktach z Bogiem. Chcemy być duszą parafii, dlatego każdy należący do naszej parafii jest ważny i potrzebny. Widzimy też i doświadczamy owoców naszych modlitw. Jako Bractwo Modlitewne organizujemy też dodatkowe spotkania np. ogniska, opłatek wigilijny, rożnego rodzaju wyjazdy, pielgrzymki i inne.

Zapraszamy Cię. Przyjdź. Stań się uczestnikiem świętości o. Cherubina Kozika.

Modlitwa o beatyfikację sługi Bożego

Ojcze Niebieski Wszechmogący i Miłosierny Boże, Ty w swoim Synu Jezusie Chrystusie do końca nas umiłowałeś. Dziękujemy Ci za świadectwo miłości jakie życiem i męczeńska śmiercią ukazał sługa Boży zakonu Ojców Kamedułów Ojciec Cherubin Kozik. Wierzymy, że upodobniony do swego Boskiego mistrza, poniósł śmierć dla potwierdzenie swej wiary. Spraw abyśmy mogli oddawać mu cześć należną błogosławionym, a mnie za jego wstawiennictwem udziel łaski ………….. o którą z pokorą i ufnością proszę. Przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.
(Za zezwoleniem Kurii Metropolitarnej w Krakowie L.dz.197/2008)