Historia

Kameduli kandydaci na ołtarze

Ojciec Cherubin Walenty Kozik urodził się 1 lutego 1906 r. w Luborzycy k/Krakowa. Rodzice Wincenty i Katarzyna z domu Kaczmarczyk odznaczali się głęboką religijnością. Lata dzieciństwa Walenty spędzał w rodzinnej miejscowości, gdzie uczęszczał do szkoly elementarnej, a następnie do gimnazjum w Krakowie. Jako dziecko i młodzieniec chętnie uczęszczał do kościoła i pilnie się uczył.

Opublikowano Bez kategorii, Historia | Skomentuj

Zakończenie procesu rogatoryjnego kamedułów – męczenników II wojny światowej

W Kaplicy Pałacu Arcybiskupów Krakowskich odbyło się dziś 14 kwietnia uroczyste zakończenie procesu rogatoryjnego ojców Alojzego Poprawy i Cherubina Kozika ur. w Luborzycy – męczenników II wojny światowej. Zakonnicy byli kamedułami, obaj zginęli w niemieckim obozie koncentracyjnym w Dachau. Ojciec Alojzy Maciej Poprawa urodził się 3 marca 1893 roku w Kaszowie koło Krakowa, w bardzo religijnej rodzinie. Jego dwóch braci także zostało kamedułami. Alojzy wstąpił do zakonu w 1912 roku, w 1918 przyjął święcenia kapłańskie. W latach dwudziestych studiował w Rzymie. – Dla dzisiejszego świata jest przykładem totalnego oddania Bogu. Młody, mądry, wykształcony, a jednak zdecydował się na bardzo radykalną drogę – opowiada wicepostulatorka w jego procesie beatyfikacyjnym s. Elioza Helena Poprawa, krewna Sługi Bożego. Alojzy Poprawa …..

Opublikowano Bez kategorii, Historia | Skomentuj

O. Romuald Szczałba – autobiografia

Urodziłem się w pierwszym roku wojny światowej dnia 5 I 1915 we wsi Luborzyca, parafia Luborzyca, powiat w owym czasie Miechów, a potem Kraków. Luborzyca należała w czasie zaborów najpierw do Galicji a potem do Królestwa. Leżała na samej granicy austryjacko – rosyjskiej. Ojciec Piotr otrzymał w spadku po rodzicach 6 ha pola matka Marianna z d. Jurek pochodziła z sąsiedniej wsi Sulechów ale leżącej już po stronie austriackiej.

Opublikowano Bez kategorii, Historia | Skomentuj

o. Romual Szczałba Krakowski Ojciec Pio

  Tak o zmarłym 8 lutego br. kapucynie – o. Romualdzie Szczałbie OFMCap mówi ks. inf. Władysław Gasidło – proboszcz parafii św. Anny w Krakowie, gdzie znajduje się krakowski Konwent Kapucynów. O. Romuald nie miał tak, jak o. Pio daru bilokacji ani stygmatów. Był jednak, tak jak on znakomitym spowiednikiem i człowiekiem głębokiego ducha.

Opublikowano Bez kategorii, Historia | Skomentuj

o. Romuald Szczałba – Cichy powiernik ludzkich tajemnic

8 lutego we wczesnych godzinach rannych, w klasztorze kapucynów przy ul. Loretańskiej zmarł o. Romuald Szczałba: zakonnik, kapłan, gorliwy spowiednik, człowiek znany i ceniony przez wielu Krakowian, „od zawsze” związany z naszym miastem, w którym mieszkał nieprzerwanie od 1951 roku.

Opublikowano Bez kategorii, Historia | Skomentuj

Mikołaj z Kórnika

(zm. 1382), kanclerz wielkopolski, biskup poznański. Pochodził z wielkopolskiego rodu Łodziów, był synem Mikołaja z Kórnika i Będlewa, wnukiem Sędziwoja z Łodzi. Wraz z bratem Wyszotą posiadał Kórnik z przyległymi dobrami. M. studiował prawo na jednym z włoskich uniwersytetów, wyróżniał się wiedzą. M. początkowo rezydował w Krakowie i był blisko związany z dworem bpa Bodzanty. W r. 1361 był kanonikiem krakowskim, w r. 1364 wikariuszem <> bpa Bodzanty. Był też proboszczem w Luborzycy, a od r. 1368 prepozytem przy kościele Najśw. Maryi Panny w Krakowie. M. posiadał też prebendy w kapitułach wielkopolskich. W r. 1365 występuje jako kanonik i kantor poznański, w r. 1366 także jako kanonik gnieźnieński.

Opublikowano Bez kategorii, Historia | Skomentuj

Jan Grodek z Sanoka

Jan Grodek urodził się w Sanoku ok. roku 1484 . W roku 1502 uzyskał tytuł bakałarza sztuk wyzwolonych, a w 1513 tytuł magistra sztuk wyzwolonych. W semestrze letnim 1513 rozpoczął wykłady na Wydziale Filozoficznym jako docent extraneus, a później do 1525 roku wykładał jako kolega mniejszy , pełniąc jednocześnie funkcję dziekana. Od semestru letniego 1517 r. został włączony do Collegium Minus. Jako człowiek światły i uczony, Jan Grodek stopniowo doszedł do wysokich godności akademickich.

Opublikowano Bez kategorii, Historia | Skomentuj

Po co nam pustelnicy?

  O. Cherubin Kozik urodził się w Luborzycy k. Krakowa. Do kamedułów wstąpił mając 22 lata. Następnie przenoszono go do innych eremów. II Wojna Światowa zastała obu mnichów w eremie w Bieniszewie. Zostali aresztowani przez gestapo i po pobytach w innych miejscach umieszczono ich w Dachau. Obóz koncentracyjny był ich ostatnią pustelnią. Obaj wykazywali się niezłomnością ducha, pracowitością i zaufaniem Bogu. O. Cherubina zagazowano. Żegnając się ze współwięźniami powiedział: „Do zobaczenia w niebie”. O. Alojzy został skatowany i dobity trującym zastrzykiem.

Opublikowano Bez kategorii, Historia | Skomentuj

Święto Podwyższenia Krzyża Świętego

14 września w kalendarzu liturgicznym Kościoła przypada święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Teksty biblijne i patrystyczne przeznaczone na ten dzień podkreślają tajemnicę Krzyża, na którym zawisło Zbawienie świata.

Opublikowano Bez kategorii, Historia | Skomentuj

Wstęp- historia Luborzycy

Luborzyca i jej okolice leżą w północno-wschodniej części woje­wództwa krakowskiego. Wieś oddalona jest około 15 km od Krakowa. Jest to region malowniczych pagórków i dolin, lasów i drobnych strumyków wijących się wśród łąk.

Opublikowano Bez kategorii, Historia | Skomentuj