Kancelaria

Wykaz dokumentów potrzebnych do Sakramentów Świętych i katolickiego pogrzebu

Chrzest

 • – akt urodzenia dziecka (odpis)
 • – wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców
 • – dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska, adresy)
 • – zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary

Sakrament chrztu św. jest udzielany w naszej parafii w ostatnią niedzielę miesiąca na Mszy św. o godz. 11:00. Katecheza dla rodziców i chrzestnych jest w sobotę przed niedzielą chrztu po wieczornej Mszy św. Rodzice zgłaszając dziecko do chrztu przedstawiają w kancelarii parafialnej akt urodzenia dziecka. Kandydaci na chrzestnych mieszkający poza naszą parafią, przestawiają zaświadczenia z parafii zamieszkania, potwierdzające, że mogą być chrzestnymi. Chrzestnym może być ten kto:

 • – ukończył 16 lat,
 • – jest katolikiem, bierzmowanym,
 • – prowadzi życie zgodne z wiarą,
 • – jeżeli żyje w związku to sakramentalnym,
 • – nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

Bierzmowanie

 • – metryka chrztu
 • – indeks kandydata do bierzmowania
 • – ostatnie świadectwo z katechizacji

I Komunia Święta

 • – metryka chrztu dziecka

Małżeństwo

 • – aktualne, tj. z datą do 3 miesięcy wstecz świadectwa chrztu
 • – dowody osobiste
 • – ostatnie świadectwo katechizacji
 • – świadectwo bierzmowania
 • – zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej
 • – zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego

Pogrzeb katolicki

 • – akt zgonu
 • – zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii Świętej), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu